Dapur

Kenaikan Kelas
NGARAN-NGARAN PARABOT NU AYA PATALINA JEUNG DAPURAseupan nyaeta dijieun tina awi paranti nyanggu
Ayakan nyaeta dijieun tina awi paranti neangan barang leutik
Boboko nyaeta dijieun tina awi paranti wadah sangu  
Cecempeh  -   nyaeta  
Cukil nyaeta dijieun tina kayu paranti nyiuk sangu
Cewo  -   nyaeta  
Coet nyaeta dijieun tina taneuh paranti nyambeul
Dulang nyaeta dijieun tina kayu paranti tempat sangu nu masih panas
Gayung/Siwur nyaeta dijieun tina batok kalapa atawa plastic paranti nyiuk cai  
Halu nyaeta dijieun tina kayu paranti nutu pare
Jodang  -   nyaeta
Jubleg nyaeta dijieun tina kayu paranti nutu pare
Kalo  -   nyaeta
Kastrol nyaeta dijieun tina alumunium paranti nyayur
Katel nyaeta dijieun tina alumunium paranti gogoreng  
Kete  -   nyaeta
Kendi nyaeta dijieun tina taneuh paranti wadah cai
Kukusan nyaeta dijieun tina alumunium paranti nyieun apeum
Lodong nyaeta dijieun tina taneuh paranti ngala cai  
Lulumpang nyaeta dijieun tina batu paranti nutuan bumbu
Nyiru nyaeta dijieun tina awi paranti milihan / napian beas
Pangarih nyaeta dijieun tina kayu paranti malikeun pisangueun
Parako nyaeta dijieun tina kayu atau awi paranti nunda suluh
Parud nyaeta dijieun tina kayu papan nu diteundeunan kawat loba  
Piring nyaeta dijieun tina seng atawa beling paranti dahar  
Poci / Teko nyaeta dijieun tina seng atawa alumunium wadah cai
Said(Boboko Gede) nyaeta dijieun tina awi paranti wadah beas/pare   
Sangrayan nyaeta dijieun tina taneuh paranti nyangray kopi  
Seeng nyaeta dijieun tina taneuh atawa tamaga paranti nyangu
Sendok nyaeta dijieun tina stainlestil paranti dahat jeung sayur
Sosorok / Serok nyaeta dijieun tina kawat alumunium paranti gogoreng  
Sinduk nyaeta dijieun tina kayu paranti nyiuk angeun
Songsong nyaeta dijieun tina awi golondongan paranti nyiup seuneu
Talenan nyaeta dijieun tina kayu paranti kurat keureut
Tetenong  -  nyaeta
Tolombong nyaeta dijieun tina awi wadah baju atawa pakean

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar