Pakakas

Kenaikan Kelas
Pakakas nyaeta sabangsaning alat anu bisa digunakan keur migawe hiji pagawean. Urang titenan hiji-hiji ngaran jeung kagunaanna diantarana


Arit Nyaeta parabot paranti ngala jukut/pare
Ancun Nyaeta paranti ngakut ese kacang
Balincong Nyaeta pakakas paranti nugar
Parang Nyaeta ngababad jujukutan dina galeng
Sundung Nyaeta paranti ngawadahan jukut upama tas ngarit

Tidak ada komentar:

Posting Komentar